4 kroky k úspechu

Tento model úspechu je flexibilný a môže byť aplikovaný na jednotlivca, na tým alebo organizačnú jednotku.

1. krok: Rozhodnite sa, čo chcete

Bez stanovenia cieľov sa akékoľvek snaženie stáva zbytočným.

Musíte si stanoviť také ciele, ktoré vás prinútia viac žiť a menej spať, prinútia vás vstávať skoro ráno, pretože si spomeniete na svoje sny a ciele a už nebudete môcť zaspať!

Chovanie a jednanie môže byť úspešné a hodnotné, ak je nejakým spôsobom merateľné voči nejakému kritériu. Ak neviete kam idete, tak vás tam nedovedie žiadna cesta.

Počas mojej praxe sa stretávam s ľuďmi, ktorí si nejakým spôsobom neformalizovali svoje ciele, môžu napriek tomu byť silne orientovaní na cieľ. Je to jednoducho tak, že ich ciele nie sú dobre vyjadrené a nejednajú na vedomej úrovni.

Napríklad neambiciózna osôbka, ktorá sa nechce začleniť do uponáhľaného štýlu moderného života, ale praje si dostať sa z tejto „štvanice“ a nájsť uvoľnený životný štýl, si v skutočnosti stanovuje veľmi ambiciózny cieľ.

Tréning Kariérny poradca 21.0

Na mojich kurzoch často zadávam aktivitu 101 cieľov pre môj život. Je zaujímavé pozorovať, že aj keď na začiatku sa to každému účastníkovi zdá ako zbytočná a uletená aktivita, neskôr sa k tomu mnohí vracajú. Zápisom sa tieto ciele dostanú z podvedomej úrovne do vedomej úrovne.

Určiť si cieľ je súčasťou procesu dosahovania cieľov.

2. krok: Niečo robte

Naše výsledky závisia na čine, nech je naša motivácia k cieľu akákoľvek silná. Je rozdiel medzi tými, ktorí snívajú, ktorí majú nejaké priania, ktorí sú silne pre niečo rozhodnutí a ktorí naozaj niečo dosiahnu.

Vašim činom môže byť čokoľvek z toho, čo si vyberiete ako najlepšie pre dosiahnutie očakávaného výsledku. Takže čím lepšie budete definovať výsledok (cieľ), tým väčšiu budete mať nádej, že budete jednať efektívne. Spočiatku sa nemusí dariť a vaše jednanie nebude prinášať výsledky.

Dôležité však je určiť nejaký smer a začať konať.

S veľkou pravdepodobnosťou sa vaše prvé myšlienky budú meniť takmer k nepoznaniu, ale je to súčasť procesu, keď sa veci realizujú pri snahe uskutočniť požadovanú vec. To znamená, že sa budú robiť aj chyby. Niečo robiť – je časť základného procesu učenia sa.

Analýza úspešných ľudí ukázala, že títo ľudia sú rozhodní a chcú jednať v situáciách, v ktorých druhí len hovoria či plánujú. Sú tiež pripravení robiť chyby pri sledovaní cieľov.

„Chyby“ musia byť prijímané ako súčasť pozitívneho procesu, v ktorom platí, že čím viac jednáte, tým viac získate spätnú väzbu, na ktorej závisí váš smer a konečný úspech.

Nikdy si nestanovte cieľ bez toho, aby ste si nestanovili 1. krok, ktorým ho chcete zrealizovať. To vám dá impulz a hybnú silu a pomôže vám to dosiahnuť cieľ.

Je to jednoduché: robte niečo.

3. krok: Pozorujte, čo sa deje

Pozorovanie toho, čo sa deje, poskytne nevyhnutnú spätnú väzbu, ktorá oznamuje, či ste sa príliš neminuli cieľu – Nastalo naozaj to, čo ste očakávali, že nastane? Na koľko ste sa vzdialili od cieľa?

Tzv. TOTE model – testuj, jednaj, testuj, ukonči (Test, Operate, Test, Exit) vstupuje do hry. Testovaním chcete poznať, či sa približujete k vášmu cieľu a ak to tak nie je, potom jednáte – robíte niečo, o čom sa domnievate, že vás priblíži k cieľu. Testovať a jednať možno potrebujete mnohokrát predtým, než konečne dosiahnete svoj cieľ.

Dôležitým aspektom je „ostrosť zmyslov“ – vaša schopnosť pozorovať pomocou videnia, počutia a cítenia výsledok akéhokoľvek chovania. Čím lepšie bude vaše pozorovanie, tým lepšie budete schopní sa rozhodnúť o svojom chovaní, ktoré vás privedie bližšie k cieľu. V tej mase obrazov, zvukov a pocitov bude nejaká nápomocná informácia, ktorá vás dovedie bližšie k vášmu cieľu.

K zásadnému pochopeniu veci môže viesť veta, ktorú si prečítate, poznámka vášho kolegu, niečo, čo ste videli pri svojej návšteve, alebo pocit, ktorý ste mali pri prebudení nasledujúce ráno a ktorý vám naznačil určitý smer. Čím viac  budete schopní zvedomovať si čo sa deje, tým sa skôr presuniete z bodu kde ste, do bodu, kde chcete byť – najprv vo svojej mysli a potom v realite.

4. krok: Buďte flexibilní

Musíte byť pripravení zmeniť to, čo robíte, podľa toho, čo ste si všimli. A znovu musíte mať oči otvorené na očakávaný výsledok.

Štandardný postup „skúšaj, skúšaj a znovu skúšaj“ skúste nahradiť: „ak sa vám na prvý krát nepodarí uspieť, skúste niečo odlišné“ –  skúste iné správanie než to, o čom vám vaša skúsenosť hovorí, že sa opäť miniete cieľom.

Je takmer isté, že získate odlišnú reakciu, pretože odlišné správanie má tendenciu prinášať odlišné výsledky. A nikdy neviete, aké jednanie je najlepšie, pokiaľ ho nevyskúšate.

Flexibilita a ochota k zmene sú súčasťou cyklu úspechu a je potrebné počítať s akoukoľvek zmenou.

Strach z neúspechu sa objavuje, ak sa máte presunúť zo svojej zóny zvyku a pohodlia. Väčšina z nás sa k zmene stavia s váhavosťou, pokiaľ pred nás nie je položená logická, dobre zmapovaná cesta. Tieto vnútorné postoje predstavujú vlastnú základňu našej myšlienkovej štruktúry. Vnútorné vrodené postoje môžu byť zmenené, aby sa prispôsobili novým výsledkom činnosti a voľbám.

Tieto štyri kroky k úspechu predstavujú štvorštádiový model, ktorý je dynamický a vytvára cyklus. V cykle sa vraciame k rozhodovaniu o tom, čo chceme, znovu si stanovujete ciele a pohybujete sa smerom k nim.

Mimochodom: Už ste si namodelovali dosahovanie vašich cieľov? Samozrejme ak viete, ktorých cieľov.

Držíme vám palce :-).

Naša ponuka

Chcete dostávať novinky e-mailom?

Vaše osobné údaje (email a meno) budeme (Kariérny poradca s.r.o.) spracovávať len za účelom zasielania newletterov so zaujímavým obsahom, kde nájdete novinky a informácie zo sveta kariérneho a kariérového poradenstva, koučingu a osobnostného rozvoja, v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej kampani. Ochrana osobných údajov