Absolvujte

Tréning Kariérny poradca 21.0

pre pedagogických a odborných zamestnancov na školách a pracoviskách CPPPaP

JESENNÁ ONLINE AKADÉMIA

POZOR!!! JESENNÁ ONLINE AKADÉMIA začína už o:

Ste začínajúci kariérový poradca na škole alebo CPPPaP a potrebujete konkrétny návod ako vykonávať túto pozíciu čo najlepšie?

Ste profesionálny kariérový poradca na škole alebo CPPPaP a zaujíma vás aké inovačné prvky môžete aplikovať do svojej práce?

Na našich tréningoch sa naučíte postupy, ktoré vám pomôžu odhaliť skrytý potenciál žiakov, ich vnútornú motiváciu a podporiť samostatnosť a zodpovednosť žiakov vo vlastnom profesnom smerovaní.

Vyskúšate si techniky kariérového managementu, storytellingu či zážitkového poradenstva. Budeme sa venovať poradenstvu a koučovaciemu prístupu pri sprevádzaní žiakov.

Pripravili sme pre vás tréning plný zážitkových aktivít, ktoré vyskúšate na sebe a ukážeme vám, ako ich využiť vo vašej poradenskej práci s vašou cieľovou skupinou (žiaci ZŠ a SŠ).

Po absolvovaní celého tréningu budete vedieť ako na individuálne a skupinové aktivity, budete mať spracovaný vlastný scenár poradenského rozhovoru, pripravený plán kariérového sprevádzania a zvolené aktivity, ktoré budete pri žiakoch realizovať.

Prihláste sa 

na tréning a staňte sa kariérnym poradcom 21. storočia.

JESENNÁ ONLINE AKADÉMIA: 1. modul - 25.9., 2. modul - 26.9., 3. modul - 30.10., 4. modul - 28.11. a 29.11.2020 a záverečná skúška v januári 2021 podľa dohody.

POZOR !!!!

Máme pre vás špeciálnu ponuku !!!

Prihláste sa na JESENNÚ ONLINE AKADÉMIU: tréning Kariérny poradca 21.0 pre pedagogických a odborných zamestnancov na školách a pracoviskách CPPPaP

  • do 30.9.2020 a získajte neuveriteľný bonus 90 EUR!!! teda získate exkluzívnu cenu 300 EUR!!!
  • do 30.9.2020 ďalší bonus - možnosť platby celého tréningu na splátky, teda 1 deň tréningu neuveriteľných 65 EUR!!!
  • Cena individuálneho poradenského rozhovoru stojí 45 EUR a vy zaplatíte za celý deň plný inšpirácií, aktivít a konkrétnych návodov testovaných a využiteľných priamo v školskom prostredí exkluzívnu cenu 300 EUR za 5 dní tréningu, v prípade rozloženia na splátky 325 EUR za 5 dní tréningu.

Od 1.10.2020 je cena celého tréningu 390 EUR.

Pre uplatnenie zľavy zadajte do objednávky heslo: UCITEL21. 

1. modul

Kariérny poradca 21.0 - úvod

Ste začínajúci kariérový poradca na škole alebo CPPPaP a potrebujete konkrétny návod ako vykonávať túto pozíciu čo najlepšie?

Ste profesionálny kariérový poradca na škole alebo CPPPaP a zaujíma vás aké inovačné prvky môžete aplikovať do svojej práce?

Viete, čo potrebuje kariérový poradca, aby sa v začiatkoch svojej poradenskej praxe cítil sebaistý?

Na tréningu sa dozviete sa, čo je kariérové poradenstvo, aké služby v kariérovom poradenstve poskytujeme a zadefinujeme si osobnosť kariérového poradcu.

Povieme si, čo je obsahom kariérového poradenstva, predstavíme si fázy poradenského procesu, kľúčové poradenské prístupy a ich praktické využitie.

Ako vyzerá príprava na prvý individuálny poradenský rozhovor? Čo je potrebné vedieť pred rozhovorom?

Na kurze si ukážeme, ako v 21. storočí podporovať samostatnosť a zodpovednosť žiakov vo vlastnom profesnom smerovaní.

2. modul

Ako viesť poradenský rozhovor

Individuálny poradenský rozhovor je základnou a nevyhnutnou súčasťou každého poradenstva.

Na tréningu sa naučíte ako vyzerá štruktúra poradenského rozhovoru so žiakom a študentom, ktorá vychádza zo sociálno-konštruktivistického prístupu a osvojíte si základné princípy pre jeho správne vedenie. Ukážeme si, ako uplatniť koučovací prístup pri kariérovom sprevádzaní žiakov.

Po absolvovaní tréningu budete vedieť aké otázky klásť v jednotlivých fázach poradenského rozhovoru.

Každý účastník si vytvorí vlastný scenár individuálneho poradenského rozhovoru a naučí sa ho využívať.

Vedenie poradenského rozhovoru si sami na sebe vyskúšate (v roli poradcu i klienta) a získate konštruktívnu spätnú väzbu.

3. modul

Skupinové kariérne poradenstvo

Získajte praktické tipy pre prácu so skupinou.

Zadefinujeme si, aké témy sú vhodné pre skupinové sprevádzanie, ako zaviesť tímovú spolupráce na výučbe, ukážeme si, v čom sa líši kariérové sprevádzanie žiakov v 21. storočí.

Ukážeme si aktivity, ktoré vám pomôžu identifikovať kompetencie žiakov, odhaliť ich potenciál, ich vnútornú motiváciu a podporiť samostatnosť a zodpovednosť žiakov vo vlastnom profesnom smerovaní.

Naučíte sa, ako vyťažiť silu skupiny pre individuálny posun každého jednotlivca, ako zaradiť sebareflexiu a nacvičíte si poskytovanie spätnej väzby. 

Obohatíte sa o celý rad pracovných listov.     

4. modul

Inovatívne metódy    v kariérnom poradenstve

Svet sa mení. Aký bude svet práce v budúcnosti? Ako pripraviť našich klientov na budúcnosť, keď nevieme aká bude? Čo potrebujú naši klienti, aby sa vedeli vyrovnať so zmenou a neistotou na trhu práce?

Na tréningu sa zoznámite s konceptom kariérneho managementu, ktorý sa zaoberá tým, ako práca korešponduje so životom človeka.

Naučíte sa, ako kariérne kompetencie pomáhajú vyrovnať sa so zmenou a neistotou budúcnosti trhu práce.

Vyskúšate si praktické techniky, ktoré pomáhajú klientom objaviť, pomenovať a rozvíjať kompetencie.

pripravený plán kariérového sprevádzania a zvolené aktivity, ktoré budete pri žiakoch realizovať.

 

5. modul

Záverečná skúška

Praktická skúška - témy, priebeh a termíny dohneme v priebehu tréningu. 

Skladá sa z 2 častí:

- tvorba vlastného programu kariérového poradenstva na škole,

- vedenie poradenského rozhovoru alebo skupinového poradenstva - praktická ukážka.

Po úspešnom absolvovaní skúšok účastník získa certifikát o absolvovaní kurzu.

Cena skúšky: 65 EUR, skúška nie je v cene tréningu.

Prečítajte si referencie

Fotogaléria z našich tréningov