Individuálne kariérne poradenstvo

Objednávka

UPOZORNENIE: vyplnením tejto objednávky sa vám vygeneruje zálohová faktúra, ktorú je potrebné čo najskôr uhradiť.

Termín vám rezervujeme, až keď platba za kariérnu konzultáciu/poradenstvo/koučing príde na náš účet.

Záväzne OBJEDNÁM:

Čo hovoria tí, ktorí absolvovali poradenstvo:

Kariérne poradenstvo som vyhľadala v čase, kedy som bola dosť zmätená a zúfalá. Vedela som, že sa potrebujem pohnúť, ale netušila akým smerom. Stretnutia mi pomohli lepšie pochopiť niektoré črty vlastnej osobnosti v kontexte s tým, čo robím a čo by som robiť mohla. Tiež mi pomohlo znovu objaviť a spojiť sa s vlastnými vnútornými vášňami, s tým, čo ma baví a napĺňa, ale po rokoch strávených v klasickom kancelárskom prostredí som na to nejak zabudla. Poradenstvo bolo pre mňa pomocnou rukou na vykročenie po ďalšej kariérnej ceste. Odporúčam všetkým, ktorí cítia, že stagnujú, potrebujú zmenu, ale nevedia možno akým smerom sa vydať ďalej.
Vladka