100 dní pre šťastný život

Chcem posunúť svoj život a prihlasujem sa na odber zadaní, ktoré dostanem každé ráno od môjho sprievodcu.

Čestne prehlasujem, že:

  • 1. uvedomil/a som si, že chcem zmeniť svoj život a chcem byť šťastný/á,
  • 2. som rozhodnutý/á urobiť kroky k tomuto cieľu,
  • budem sa každý jeden deň učiť a trénovať,
  • za svoj život a svoje šťastie som zodpovedný/á ja, nikto iný! Svoj život mám vo svojich rukách.

Vstupujem, pretože som presvedčený/á, že to nebudem len počúvať ani čítať, ale že budem konať a rozmýšľať nad zadaniami každý deň.