Naučte sa hovoriť o svojich úspechoch

Bála som sa ľudí, ktorí hovorili

„Kto si myslíš, že si?“

Teraz mám odvahu sa postaviť a povedať

„Toto som ja“.

Oprah Winfrey

 

Naučte sa hovoriť o svojich úspechoch

Pretože úspechy nehovoria sami za seba. Ak hovoríte o svojich úspechoch, získavame kontrolu nad tým, ako vás vnímajú iní a nútia ich pochopiť váš jedinečný prínos.

Kde vlastne využijem rozprávanie o svojich úspechoch?

Využijete to v práci aj doma. V práci pri pracovnom pohovore, pri požiadavke na zvýšenie platu, pri hodnotení zamestnancov, pri požiadavke na povýšenie, pri pocite, že robíte viac ako ostatní, ak sa cítite nedostatočne ocenení, ak vás váš šéf nikdy nepochváli. A využijeme aj doma, keď máme pocit, že robíme toho veľa a nikto si to nevšíma a neváži.

Naozaj nevieme hovoriť o svojich úspechoch?

Žiaľ naozaj nevieme hovoriť o našich úspechoch, pritom sú naše a sú to fakty. Má na to vplyv nastavenie spoločnosti, predsudky, kultúrne a rodové očakávania a aj výchova.

Výskumy u malých detí potvrdzujú, že rodičovský štýl výchovy počas prvých 3 až 4 rokov života dieťaťa predurčuje mieru sebavedomia, s akým toto dieťa vstupuje do života.

Je to otázka sebavedomia, ktoré vychádza z určitých okolností, ktoré sa nám udejú v živote a jednotlivé okolnosti nášho života sú súčasne výrazne ovplyvňované našim sebavedomím. Čo bolo ale skôr? Je to ako otázka typu: čo bolo skôr vajce alebo kura? Ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje naše sebavedomie sú naše myšlienky to, ako sa vnímame my sami.

 

Vedieť hovoriť o svojich úspechoch je otázka sebavedomia. Sebavedomie vychádza zo sebapoznania. Sebapoznanie je kľúčom, aby ste sa vedeli v živote správne rozhodovať.

Ak chcete odhaliť svoj skrytý potenciál, svoju vnútornú motiváciu a nájsť si vhodné pracovné uplatnenie, zúčastnite sa tréningu „Kariérny poradca 21.0“. Tento tréning je plný zážitkových aktivít, ktoré vyskúšate na sebe a ukážeme vám, ako ich využiť vo vašej poradenskej práci s vašou cieľovou skupinou.

Tréning Kariérny poradca 21.0

Rodové očakávania spoločnosti sú, že ženy by mali byť skromné, nesebecké a pokorné. Tieto normy skromnosti spôsobili, že ženy nehovoria o svojich úspechoch a ak majú prezentovať svoje úspechy, používajú častejšie „my“, kdežto muži skôr „ja“.

Týka sa to len nás žien?

Týka sa to hlavne žien. Štúdie ukazujú, že medzi mužom a ženou skutočne existuje malý rozdiel. Lenže nie je tam, kde si ho väčšina predstavuje, ale omnoho vyššie. Je v hlave: muži a ženy žijú s úplne odlišnými postojmi.

Muži celkom nevedomky zaujímajú postoj: Moc, peniaze, postavenie, kariéra a prestíž, ukazujú svetu i sebe, aká je moja cena, aké sú moje úspechy.

Ženy rovnako nevedomky zaujímajú postoj: Dobrá práca, dobrý obsah, dobrý výkon, zmysluplnosť jednania a dobrá klíma sú dôležité – a pravidlá hry sú spolupráca. Teda hovoríme o úspechoch spoločnosti v ktorej robíme alebo o úspechoch tímu skôr ako o svojich úspechoch. Pri prezentovaní svojich úspechov najčastejšie používame „my“ namiesto „ja“.

Pomáhame ženám, aby vedeli hovoriť o svojich úspechoch a aby sa navzájom podporovali. Je za tým aj niečo viac?

Našim cieľom je posilnenie postavenia žien, pri prekonávaní kultúrnych a spoločenských problémov týkajúcich sa rodovej rovnosti tým, že im poskytneme nástroje na prehlbovanie zručností týkajúcich sa sebaprezentácie.

Chceme poukázať na problémy, ktorým ženy čelia v pracovnom živote a odbúrať predsudky spoločenského vnímania sebaprezentácie.

Chceme, aby ženy otvorene hovorili o svojich úspechoch na pracovisku aj mimo neho, čím búrame normy skromnosti a tzv. sklenené stropy, ktoré nás blokujú v pracovnom postupe.

Môžete nám prezradiť niečo z vašej „kuchyne“? Ako to prebieha? 

Vedieť hovoriť o svojich úspechoch je zručnosť, je to ako sval, ktorý musíme neustále posilňovať.

Najprv si každá žena na papier napíše: Som výnimočná, lebo… a napíše svoje osobné a pracovné úspechy. Je to ako žurnalistické cvičenie. Píšete, nezastavujete sa, neopravujete, nefiltrujete, len píšete.

Nie je to jednoduché začať písať. Často sa ozve náš vlastný vnútorný kritik, ktorý povie, že to nie je dostatočne výnimočné, treba ho ignorovať a napísať to tam aj tak.

 

Prihláste sa na celosvetový workshop #IamRemarkable, je to globálna iniciatíva Google. Snaží sa posilniť postavenie žien a nedostatočne zastúpených skupín, aby otvorene hovorili o svojich úspechoch na pracovisku aj mimo neho.

Našim cieľom je zvýšenie motivácie a zručností žien a tiež odbúranie predsudkov spoločenského vnímania sebaprezentácie a sebepropagácie.

Príďte objaviť a posilniť vnímanie vlastnej hodnoty a schopnosti odprezentovať svoje úspechy.

IamRemarkable

Nasleduje skupinové cvičenie. Každá žena predstúpi pred ostatných a prečíta, čo napísala.

Počúvanie iných pozitívnych výnimočných príbehov nám pripomína naše vlastné a preto by sme mali hovoriť o svojich úspechoch.

Čo poradíte ženám, aby lepšie dokázali hovoriť o svojich úspechoch?

Urobte si zoznam svojich úspechov na pracovisku i mimo neho a neustále si ho dopĺňajte, aby ste ich mali v prípade potreby vždy po ruke.

Precvičujte rozprávanie o svojich úspechoch s priateľmi, kolegami, šéfom a aj doma.

Použite svoje úspechy na dosiahnutie svojho kariérneho cieľa, ktorý ste si stanovili.

4 Kľúčové odkazy pre každého:

  • Úspechy nehovoria sami za seba.
  • Nie je to vychvaľovanie, ak je to založené na faktoch.
  • Ak si neveríte vy, prečo by vám mal veriť niekto iný?
  • Ak hovoríte o svojich úspechoch, získavate kontrolu nad tým, ako nás vnímajú iní a nútia ich pochopiť náš jedinečný prínos.

O téme „Naučte sa hovoriť o svojich úspechoch“ sme sa rozprávali aj v Dámskom klube na STV (rozhovor je od 1:03:30 min.).

Kliknite SEM.

 

Chcete dostávať novinky e-mailom?

Vaše osobné údaje (email a meno) budeme (Kariérny poradca s.r.o.) spracovávať len za účelom zasielania newletterov so zaujímavým obsahom, kde nájdete novinky a informácie zo sveta kariérneho a kariérového poradenstva, koučingu a osobnostného rozvoja, v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej kampani. Ochrana osobných údajov