Byť nezamestnaný nemusí byť vaša chyba

Stali ste sa nezamestnaný? Viem, je to pre vás veľmi nepríjemná skutočnosť. Chcem, aby ste vedeli, že to nie je neriešiteľný problém. Každý problém má svoje riešenie. Vaša situácia nie je mimoriadna ani ojedinelá, týka sa to mnohých ľudí na svete, je súčasťou trhového hospodárstva.

Ako sa môžete stať nezamestnaným?

  • V trhovom hospodárstve je bežné, že svoju činnosť končí mnoho firiem. Príčiny bývajú rôzne, často je dôvodom hlavne znižujúci sa záujem o ich výrobky či služby, alebo ich niekto iný poskytuje na trhu za výhodnejších podmienok. Ľudia, ktorí v týchto firmách pracovali sa naraz stanú „bez vlastnej viny“ nezamestnanými. Častou témou našich klientov je ako objaviť svoje ďalšie smerovanie alebo ako dosiahnuť, aby ma firma zamestnala v inom odbore, v inej činnosti, než som robil doteraz.
  • nadbytočným – nepotrebným sa môže stať i vaše pracovné miesto. Obvykle preto, že činnosť, ktorú ste vykonávali, za vás začne vykonávať nová technika, alebo bolo pre zamestnávateľa výhodnejšie najať si na danú prácu niekoho, kto vie ešte viac (napr. cudzí jazyk) a zvládne viac činností. Uvedomte si však, že nadbytočné je vyše miesto, nie vy. Vy ste naďalej členom spoločnosti, človek so zručnosťami, vedomosťami a skúsenosťami, ktoré sú pre niekoho iného, niekde hodnotné. Je potrebné hľadať a prípadne sa doučiť to, čo vám chýba.
  • Miera nezamestnanosti tiež do značnej miery závisí od toho, ako je daný štát zaujímavý pre investorov, to znamená pre tých, ktorí chcú niekde uplatniť svoj kapitál a chcú v danej krajine vyrábať a poskytovať služby. Je veľmi užitočné, aby sa uchádzači o prácu vzdelávali v tom, čo môže investor (domáci i zahraničný) potrebovať.
  • Príčinou nezamestnanosti môže byť aj to, že zamestnávatelia často chcú skôr ľudí so skúsenosťami, než čerstvých absolventov škôl, mužov radšej než ženu s malými deťmi, človeka mladšieho než staršieho a prijmú radšej človeka aspoň na prvý pohľad zdravého než osobu so zdravotným postihnutím. Nedajú vám prácu, i keď by ste boli schopní ju dobre vykonávať. To ale určite nie je vaša chyba. A je to nielen vaša, ale aj ich strata, ak prídu o takéhoto dobrého zamestnanca.
  • Príčinou môžu byť ešte stále sa vyskytujúce iracionálne predsudky na strane zamestnávateľov (ano, je to diskriminácia, ku ktorej by vo firmách nemalo dochádzať). Sem patrí to, že sa zamestnávateľovi nepáči váš vzhľad, farba pleti, národnosť, náboženské vierovyznanie, …

Je možné, že ľudia, ktorí opustili alebo stratili svoje pracovné miesto, nenájdu hneď iné. Pri hľadaní nového miesta sú nezamestnaní na kratšiu či dlhšiu dobu. Podstatné pre dĺžku doby nezamestnanosti je práve aktívny prístup k hľadaniu novej možnosti.

Väčšina našich klientov, ktorí absolvovali individuálne stretnutie s kariérnym poradcom, ktorí si nemohli nájsť prácu, mali problémy z týchto dôvodov:

  • Žijú a chcú pracovať tam, kde ubúdajú pracovné miesta a nie tam, kde vznikajú.
  • Pracovali v povolaniach / zamestnaniach, ktorí boli nahradené strojmi či počítačmi a nerekvalifikovali sa včas na nové podmienky.
  • Potrebujú preškolenie, aby sa mohli uchádzať o nové pracovné miesto, alebo sa musia presťahovať, prípadne za rodinou dochádzať.
  • Podnikajú alebo sú zamestnaní v odbore, ktorý je práve v úpadku a potrvá to ešte nejakú dobu, kým sa situácia obráti.
  • Zamestnávatelia ich z nejakého dôvodu nespravodlivo diskriminujú.

Čo ale môžete urobiť?

🙁 Zmieriť sa s tým, že si žiadnu prácu nenájdete a trápiť sa s pocitom nepotrebnosti,

🙂 Hľadať prácu vo svojom odbore,

🙂 Rekvalifikovať sa na inú prácu v novom odbore,

🙂 Hľadať akúkoľvek prácu i mimo svoju kvalifikáciu a prax,

🙂 Nájsť aspoň nejakú dočasnú prácu alebo príležitostnú brigádu,

🙂 Hľadať prácu v zahraničí,

🙂 Začať podnikať,

🙂 Ďalej sa vzdelávať.

Nezabudnite: byť nezamestnaný nemusí byť len vaša chyba. Je to súčasť života v 21. storočí. A dobrá správa je, že táto nová výzva pre vás, má aj svoje riešenie.

V ďalších článkoch sa pozrieme na to, ako postupovať pri hľadaní nového zamestnania, čo urobiť, keď budete musieť zmeniť profesiu, či je podnikanie pre vás vhodnou alternatívou, ako na prvý kontakt s budúcim možným zamestnávateľom a ako sa pripraviť na pohovor.

Dozviete sa, ako zmeniť svoj život k lepšiemu a aké konkrétne kroky musíte urobiť vy osobne.

Áno vy!

Je to predsa váš život!

Držíme vám palce a sme tu pre vás 😊.

Stiahnite si zdarma e-book:

Zmeň svoj postoj, zmeníš svoj život

Otvorte tento ebook, prečítajte si návod ako zmeniť svoj postoj a naučte sa využiť svoj potenciál. Prejdite od slov k činom pomocou 4 cvičení a naučte sa postojový rituál.

Zmeňte svoje postoje od problému k riešeniu, od obmedzujúceho k prospešnému, od deštruktívneho ku konštruktívnemu, od pasívneho k aktívnemu, od trpiacej obete k aktívnemu tvorcovi vlastného života. Zo zúfalej obete Superhrdinom. A nič sa nezmenilo. Ani vy, ani svet. Jeden malý postoj v hlave.

Takú moc majú postoje. Tak využite túto silu!

Pridajte sa na náš FB