Podstata šťastia

„Človek má len jedinú úlohu – byť šťastný.“ (Denis Diderot)

Ako pristupujete k tejto úlohe vy?

Jedno z cvičení, ktoré robíme v rámci kurzov „Kariérne poradenstvo“ je poslanie.

Čo je vašim poslaním, čo by ste chceli v tomto živote zažiť, kým alebo čím by ste chceli byť? Aký je zmysel vášho života? Čo chcete priniesť, zobrať si, ukázať, zanechať? Aký život chcete žiť? Najčastejšie sa tam objaví: Chcem byť šťastný/á…

Je skutočne šťastie cieľom nášho konania? Je zmyslom nášho života? Čo je to vlastne šťastie? Je naozaj tu a teraz? Je to naozaj šťastie?

Ideme životom od jednej radosti k druhej, znovu a znovu žasneme a stále hľadáme, ako určiť, či sme v živote šťastní. Ako vlastne zistíme, že sme šťastní?

Nech už chutí šťastie akokoľvek – ako nostalgia či ako očakávanie – neustále sa ním zaoberáme.

Chceme byť jednoducho šťastní.

Svet okolo nás nám neustále pripomína, ako je šťastie krehké, ale to len posilňuje našu chuť a potrebu šťastia.

Ujasnime si, ako sme na tom so šťastím my sami. Aké prostriedky máme v danej situácii, aby sme prišli šťastne do cieľa? Je človek šťastný sám, či s ostatnými?

Spoločnosť nám (najmä prostredníctvom reklám) ponúka zaškatuľkovanú a jednotnú predstavu o šťastí. Aby sme sa dostali z tejto škatuľky, mali by sme sa vrátiť k sebe samým, pochopiť kým vlastne sme, mobilizovať svoje možnosti a stanoviť si nové perspektívy tak, aby sme mohli pokračovať vo svojej životnej ceste.

Podstata šťastia je úzko spojená s našim vnútorným životom a poukazuje na náš širší vzťah k svetu, k nášmu širokému okoliu. Môže nám pomôcť lepšie spoznávať seba samého, aby sme pochopili, ako môžeme reagovať, ovplyvňovať a uskutočniť to, čo nás obklopuje. Samozrejme v náš prospech a pre naše šťastie.

Pochopenie svojich postojov nám môže pomôcť lepšie poznať podstatu vlastného šťastia.

Šťastie je pocit. Je to stav vnútornej spokojnosti so svojím životom. 

Šťastie je komplexný zážitok radosti s ohľadom na splnenie nádejí, prianí, očakávaní, ich zjednotenie s človekom samým a ich vedomé prežívanie; stav vnútorného pokoja, spokojnosti s vlastným životom. (Zdroj: Vikipedia)

Šťastie vystupuje ako cieľ ľudskej túžby a konania, jeho dosiahnutie sa stáva zmyslom ľudského života.

Ak chcete odhaliť to, čo je vo vás skryté, na chvíľu sa zastavte v tom horúčkovitom behu životom.

Prajeme vám krásne leto plné oddychu, aby ste načerpali nové sily a mohli zrealizovať svoje ciele a sny :-).

Stiahnite si zdarma e-book:

Zmeň svoj postoj, zmeníš svoj život

Otvorte tento ebook, prečítajte si návod ako zmeniť svoj postoj a naučte sa využiť svoj potenciál. Prejdite od slov k činom pomocou 4 cvičení a naučte sa postojový rituál.

Zmeňte svoje postoje od problému k riešeniu, od obmedzujúceho k prospešnému, od deštruktívneho ku konštruktívnemu, od pasívneho k aktívnemu, od trpiacej obete k aktívnemu tvorcovi vlastného života. Zo zúfalej obete Superhrdinom. A nič sa nezmenilo. Ani vy, ani svet. Jeden malý postoj v hlave.

Takú moc majú postoje. Tak využite túto silu!