Podstata šťastia

„Človek má len jedinú úlohu – byť šťastný.“ (Denis Diderot)

Ako pristupujete k tejto úlohe vy?

Jedno z cvičení, ktoré robím s klientom je poslanie.

Čo je vašim poslaním?

Čo by ste chceli v tomto živote zažiť, kým alebo čím by ste chceli byť?

Aký je zmysel vášho života?

Čo chcete priniesť, zobrať si, ukázať, zanechať?

Aký život chcete žiť?

Najčastejšie sa tam objaví: Chcem byť šťastný/á…

Je skutočne šťastie cieľom nášho konania? Je zmyslom nášho života?

Čo je to vlastne šťastie? Je naozaj tu a teraz? Je to naozaj šťastie?

Je to schopnosť, ktorá je jedným daná a druhým odopretá?

Ideme životom od jednej radosti k druhej, znovu a znovu žasneme a stále hľadáme, ako určiť, či sme v živote šťastní. Ako vlastne zistíme, že sme šťastní?

Nech už chutí šťastie akokoľvek – ako nostalgia či ako očakávanie – neustále sa ním zaoberáme.

Chceme byť jednoducho šťastní.

Svet okolo nás nám neustále pripomína, ako je šťastie krehké, ale to len posilňuje našu chuť a potrebu šťastia.

Ujasnime si, ako sme na tom so šťastím my sami. Aké prostriedky máme v danej situácii, aby sme prišli šťastne do cieľa? Je človek šťastný sám, či s ostatnými?

Spoločnosť nám (najmä prostredníctvom reklám) ponúka zaškatuľkovanú a jednotnú predstavu o šťastí. Aby sme sa dostali z tejto škatuľky, mali by sme sa vrátiť k sebe samým, pochopiť kým vlastne sme, mobilizovať svoje možnosti a stanoviť si nové perspektívy tak, aby sme mohli pokračovať vo svojej životnej ceste.

Podstata šťastia je úzko spojená s našim vnútorným životom. Súvisí s našou schopnosťou vyrovnať sa so skutočnosťou a najmä tým, ako posudzujeme svoje vzťahy k ostatným ľuďom a ku svetu.

V skutočnosti hľadáme šťastie všetci, ale šťastie sa môže dostaviť i ako zhoda okolností.

Ukazovateľ úspechu je to, ako využívame dané podmienky vo svoj prospech.

Môže nám pomôcť lepšie spoznávať seba samého, aby sme pochopili, ako môžeme reagovať, ovplyvňovať a uskutočniť to, čo nás obklopuje. Samozrejme v náš prospech a pre naše šťastie.

Pochopenie svojich postojov nám môže pomôcť lepšie poznať podstatu vlastného šťastia.

Šťastie je pocit. Je to stav vnútornej spokojnosti so svojím životom. 

„Šťastie je komplexný zážitok radosti s ohľadom na splnenie nádejí, prianí, očakávaní, ich zjednotenie s človekom samým a ich vedomé prežívanie; stav vnútorného pokoja, spokojnosti s vlastným životom. „(Zdroj: Vikipedia)

Šťastie vystupuje ako cieľ ľudskej túžby a konania, jeho dosiahnutie sa stáva zmyslom ľudského života.

Ak chcete odhaliť to, čo je vo vás skryté, na chvíľu sa zastavte v tom horúčkovitom behu životom.

Pripravili sme pre vás test „Teší vás život?“, ktorý vám ukáže formou reflexie  a pomôže vám tiež pomenovať zmeny, ktoré by ste mali uskutočniť pri budovaní pevného a trvalého šťastia. Kliknite na test TU>>.

Pripravujeme pre vás novinky. Ak chcete dostávať ďalšie inšpirácie, sledujte nás na našej Facebookovej stránke Kariérny poradca sro, alebo sa prihláste na odber Newslettra.

Stiahnite si zdarma e-book:

Zmeň svoj postoj, zmeníš svoj život

Otvorte tento ebook, prečítajte si návod ako zmeniť svoj postoj a naučte sa využiť svoj potenciál. Prejdite od slov k činom pomocou 4 cvičení a naučte sa postojový rituál.

Zmeňte svoje postoje od problému k riešeniu, od obmedzujúceho k prospešnému, od deštruktívneho ku konštruktívnemu, od pasívneho k aktívnemu, od trpiacej obete k aktívnemu tvorcovi vlastného života. Zo zúfalej obete Superhrdinom. A nič sa nezmenilo. Ani vy, ani svet. Jeden malý postoj v hlave.

Takú moc majú postoje. Tak využite túto silu!

Pridajte sa na náš FB