Fotogaléria

Pozrite si fotografie z našich aktivít

Kariérne poradenstvo Bratislava

Akreditovaný kurz ALKP - Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Kariérny poradca s.r.o. v spolupráci s Asociácia lektorov a kariérnych poradcov zrealizovali v dňoch 26.10.-19.11.2017 v Bratislave  kurz "Kariérne poradenstvo" - vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR. 

Kurz viedla akreditovaná kariérna poradkyňa, koučka a lektorka Erika Hudecová.

Účastníci kurzu prišli, aby sa naučili pomáhať iným, bonusom pre nich však bolo vlastné sebapoznanie.

Zážitkový kurz bol plný aktivít a AHA momentov. Prezidentka ALKP - Asociácia lektorov a kariérnych poradcov Mgr. Emília Lopušníková Jányová hovorí: Naše kurzy menia životy ľudí.

Prečítajte si spätnú väzbu a referencie účastníkov kurzu.

Kariérové poradenstvo Košice

kreditný kurz ALKP - Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Kariérny poradca s.r.o. v spolupráci s Asociácia lektorov a kariérnych poradcov zrealizovali v dňoch 19.10.-12.11.2017 v Košiciach kreditný kurz "Kariérové poradenstvo".

Kurz viedla akreditovaná kariérna poradkyňa, koučka a lektorka Erika Hudecová.

Kreditný kurz „Kariérové poradenstvo“ - určený pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách. 

Cieľom vzdelávania je pripraviť kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Kariérne poradenstvo Banská Bystrica

Akreditovaný kurz ALKP - Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Kariérny poradca s.r.o. v spolupráci s Asociácia lektorov a kariérnych poradcov zrealizovali v dňoch 27.7.-5.8.2017 v Banskej Bystrici  kurz "Kariérne poradenstvo" - vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR. 

Kurz viedla akreditovaná kariérna poradkyňa, koučka a lektorka Erika Hudecová.

Skvelí účastníci, úžasná a tvorivá atmosféra, počas kurzu množstvo zážitkových cvičení, ktoré posunuli všetkých. Ak si mysleli, že prišli, aby sa naučili len niečo nové, tak ako bonus dostali vlastný osobný posun :-).

Prečítajte si spätnú väzbu a referencie účastníkov kurzu.

Recept na život

zážitkový workshop v spolupráci s ALKP - Asociácia lektorov a kariérnych poradcov a so Spokojná žena o.z.

Občianske združenie Spokojná žena v spolupráci s Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov a spol. Kariérny poradca s.r.o. pripravili zážitkový workshop, na ktorom sme si vyskúšali zaujímavé techniky na získanie zručností ako sa posunúť vpred alebo ako lepšie vedieť pomôcť našim deťom.

Účastníci mali jedinečnú príležitosť vytvoriť si svoj vlastný recept na život. Neexistuje jeden dokonalý recept na spokojný život pre každého z nás. Nakúpiť ingrediencie nemuseli, majú ich. My sme im pomohli ich v sebe objaviť. Najlepší čas na vytvorenie receptu bol pri Vašom narodení. Druhý najlepší čas je práve teraz.

Workshopom „Recept na život“ účastníkov sprevádzala naša kariérna poradkyňa a koučka Ing. Erika Hudecová.

Dni kariérneho poradenstva

Kam po skončení základnej školy - Študuj dopravu

 

Kariérny poradca sa zúčastnil dňa 6.10.2017 akcie s názvom Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave. 

Kariérne poradenstvo absolvovalo 20 žiakov. Pozrite si koľko z nich je prakticko-technický typ a bude študovať dopravu.

Objavte svoj potenciál a žite ho!

Prvý zážitkový workshop "Objavte svoj potenciál a žite ho!" sa uskutočnil 3.5.2017 v Bratislave.

Cieľom workshopu bolo uvedomenie si hodnôt a prínosu kľúčových okamihov v živote z pohľadu rozvoja vlastných kvalít a kompetencií. Ako bonus zažili účastníci svoj "Jeden deň v budúcnosti".

JOB EXPO NITRA 2017

Kariérny poradca sa zúčastnil veľtrhu práce JOB EXPO 2017, ktorý sa uskutočnil v dňoch 27. a 28.4.2017 v priestoroch agrokomplexu Nitra

V stánku Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sme poskytovali kariérne poradenstvo pre účastníkov veľtrhu.

Workshop „Objavte svoj potenciál a žite ho!“ viedla Ing. Erika Hudecová, kariérna poradkyňa, koučka a lektorka. Zúčastnilo sa ho 25 záujemcov. Tešíme sa pozitívnej spätnej väzbe :-).