Fotogaléria

Pozrite si fotografie z našich aktivít

Kariérne poradenstvo

Kariérny poradca s.r.o. v spolupráci s Asociácia lektorov a kariérnych poradcov zrealizuje už od roku 2017 v Košiciach kreditný kurz "Kariérové poradenstvo" a akreditovaný kurz "Kariérne poradenstvo".

Kurz vedie akreditovaná kariérna poradkyňa, koučka a lektorka Erika Hudecová.

Kreditný kurz „Kariérové poradenstvo“ je určený pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách. 

Cieľom vzdelávania je pripraviť kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Akreditovaný kurz "Kariérne poradenstvo" je určený pre personalistov, manažérov a poradcov, ktorí chcú kvalifikovane robiť kariérne poradenstvo pre dospelých a chcú využiť prvky kariérneho poradenstva vo svojej každodennej práci s dospelými.

Dni kariérneho poradenstva

Kam po skončení základnej školy - Študuj dopravu

Kariérny poradca je spoluorganizátorom akcie s názvom Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave a v priestoroch ŽSR Trnava.

Recept na život

zážitkový workshop v spolupráci s ALKP - Asociácia lektorov a kariérnych poradcov a so Spokojná žena o.z.

Občianske združenie Spokojná žena v spolupráci s Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov a spol. Kariérny poradca s.r.o. pripravili zážitkový workshop, na ktorom sme si vyskúšali zaujímavé techniky na získanie zručností ako sa posunúť vpred alebo ako lepšie vedieť pomôcť našim deťom.

Účastníci mali jedinečnú príležitosť vytvoriť si svoj vlastný recept na život. Neexistuje jeden dokonalý recept na spokojný život pre každého z nás. Nakúpiť ingrediencie nemuseli, majú ich. My sme im pomohli ich v sebe objaviť. Najlepší čas na vytvorenie receptu bol pri Vašom narodení. Druhý najlepší čas je práve teraz.

Workshopom „Recept na život“ účastníkov sprevádzala naša kariérna poradkyňa a koučka Ing. Erika Hudecová.

JOB EXPO NITRA 2017

Kariérny poradca sa zúčastnil veľtrhu práce JOB EXPO 2017, ktorý sa uskutočnil v dňoch 27. a 28.4.2017 v priestoroch agrokomplexu Nitra

V stánku Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sme poskytovali kariérne poradenstvo pre účastníkov veľtrhu.

Workshop „Objavte svoj potenciál a žite ho!“ viedla Ing. Erika Hudecová, kariérna poradkyňa, koučka a lektorka. Zúčastnilo sa ho 25 záujemcov. Tešíme sa pozitívnej spätnej väzbe :-).