Dajte svojmu dieťaťu darček,

ktorý pomôže naštartovať jeho budúcnosť!

Kariérové poradenstvo pre deti

 

Rieši vaše dieťa otázky:

Pre aké povolanie sa hodím?

Ako si vybrať strednú, vyššiu odbornú školu 

a budúce povolanie? 

 

Komu je kariérové poradenstvo učené?

Vaše dieťa nevie čím by chcelo byť alebo sa rozhoduje medzi viacerými povolaniami? Či uvažuje nad tým, ktorá stredná škola je tá správna?

Voľba povolania patrí medzi najvýznamnejšie životné roly dieťaťa v období dospievania. Nejde o jednorazový akt, je výsledkom niekoľkoročného procesu profesionálneho rozhodovania sa rôznej kvality, racionálnej reflexie, poznania seba a sveta práce, s rozdielnou intervenciou vonkajšieho prostredia.

Kariérové poradenstvo je určené deťom, ktoré prechádzajú dôležitým životným obdobím, kedy majú dospieť k rozhodnutiu, aké povolanie si zvolia, ktorá stredná či vyššia odborná škola im k dosiahnutiu vytúženého cieľa pomôže.

Poradenstvo pomôže rozpoznať, k čomu dieťa / študent inklinuje, aké sú jeho silné stránky a aké má predpoklady či vlohy pre rôzne povolania.

 

Čomu sa budeme venovať?

 • Sebapoznanie - poznanie seba samého a obraz, ktorý si dieťa o sebe vytvorí je dôležitým kľúčom k jeho životu
 • Plánovanie - sedemstupňová stratégia výberu povolania
 • Informácie - kde hľadať informácie o budúcom štúdiu či povolaní?
 • Rozhodovanie - štyri etapy rozhodovania
 • Naučte deti učiť sa 
 • Len pre rodičov - staňte sa dobrým koučom svojmu dieťaťu

 

Kto je vaša kariérová poradkyňa

Erika Hudecová - kariérna poradkyňa, koučka a lektorka kurzov Kariérne poradenstvo a Kariérové poradenstvo. Pomáham ľuďom v každom veku a v ktorejkoľvek fáze života objaviť svoj potenciál, vybudovať si vlastnú značku, premeniť svoje jedinečné nadanie v úspešný obchodný produkt a vykonávať tak prácu svojich snov. Viac o mne TU

V prípade požiadavky mimo Bratislavy vám sprostredkujeme stretnutie s akreditovaným kariérovým poradcom z vášho regiónu.

 Najčastejšie otázky

 • Ako kariérové poradenstvo prebieha
  Na prvom stretnutí si doladíme vaše očakávania, váš cieľ a podmienky spolupráce. Taktiež sa dohodneme, čomu sa budeme na stretnutiach prioritne venovať.
 • Koľko stretnutí je potrebné absolvovať
  Počet stretnutí určujete vy. Dĺžka jedného stretnutia je spravidla 1,5 hodiny, priemerný počet stretnutí je spravidla 2-6.
 • Môže prísť s dieťaťom aj rodič?
  Na prvom stretnutí si dohodneme podmienky spolupráce. Pri stretnutiach s deťmi sme ale radšej sami. Dávame im tak príležitosť sa úplne nezávisle zamyslieť sa nad svojimi silnými stránkami, túžbami, ale tiež obavami a prípadnými bariérami, ktoré zohrávajú roľu pri rozhodovaní sa o budúcnosti.

Požiadať o termín: