Tréning Kariérny poradca 2.1

 

pre pedagogických a odborných zamestnancov na školách a CPPPaP

 

Ste začínajúci kariérový poradca na škole alebo CPPPaP a potrebujete konkrétny návod ako vykonávať túto pozíciu čo najlepšie?

Ste profesionálny kariérový poradca na škole alebo CPPPaP a zaujíma vás aké inovačné prvky môžete aplikovať do svojej práce?

Na našich tréningoch sa naučíte postupy, ktoré vám pomôžu odhaliť skrytý potenciál žiakov, ich vnútornú motiváciu a podporiť samostatnosť a zodpovednosť žiakov vo vlastnom profesnom smerovaní.

Vyskúšate si techniky kariérového managementu, storytellingu či zážitkového poradenstva.

Budeme sa venovať poradenstvu a koučovaciemu prístupu pri sprevádzaní žiakov.

Pripravili sme pre vás tréning plný zážitkových aktivít, ktoré vyskúšate na sebe a ukážeme vám, ako ich využiť vo vašej poradenskej práci s vašou cieľovou skupinou (žiaci ZŠ a SŠ).

Po absolvovaní celého tréningu budete vedieť ako na individuálne a skupinové aktivity, budete mať spracovaný vlastný scenár poradenského rozhovoru, pripravený plán kariérového sprevádzania a zvolené aktivity, ktoré budete pri žiakoch realizovať.

 

1. modul: Kariérny poradca 21.0 - úvod

 

Čo potrebuje kariérny poradca, aby sa v začiatkoch svojej poradenskej praxe cítil sebaistý?

Čo je obsahom kariérneho poradenstva? Predstavíme si fázy poradenského procesu, kľúčové poradenské prístupy a ich praktické využitie. Ukážeme si, ako v dnešnej dobe podporovať klientov na ich kariérnej ceste.

Ako vyzerá príprava na prvé poradenské stretnutie? Čo je potrebné vedieť pred stretnutím?

Ako dohodnúť cieľ? S čím prichádza klient a čo mu vie ponúknuť poradca?

Ako byť úspešný v komunikácii poradca - rodič - dieťa?

 

Nahliadnete do praxe poradenskej firmy s medzinárodnou pôsobnosťou.
Pochopíte princípy poradenského rozhovoru a pochopíte kľúčové poradenské prístupy.Dozviete sa, ako môžu klienti uspieť na trhu práce v 21. storočí. Odnesiete si niekoľko pracovných listov.

Program 1. modulu

I. Úvod, rámec kariérového/kariérneho poradenstva. Previazanosť poradenstva s aktuálnou situáciou na trhu práce. Rola a kompetencie poradcu, prístupy v poradenstve. Ako vybrať ten najvhodnejší prístup pre moju prax. 

II. Príprava na prvé poradenské stretnutie. Čo je potrebné vedieť pred stretnutím, techniky. Vyjednávanie a dohodnutie zákazky, techniky koučovacieho prístupu. S čím prichádza klient a čo mu vie poradca ponúknuť?

2. modul: Ako viesť individuálny poradenský rozhovor

Naučte sa klásť otázky, ktoré vašich klientov posunú.

Poradenský rozhovor je základnou a nevyhnutnou súčasťou každého poradenstva. Na tréningu sa naučíte ako vyzerá štruktúra poradenského rozhovoru, ktorá vychádza zo sociálno-konštruktivistického prístupu a osvojíte si základné princípy pre jeho správne vedenie.

Po absolvovaní tréningu budete vedieť aké otázky klásť v jednotlivých fázach poradenského rozhovoru. Každý účastník si vytvorí vlastný scenár poradenského stretnutia a naučí sa ho využívať.

Vedenie poradenského rozhovoru si sami na sebe vyskúšate (v roli poradcu i klienta) a získate konštruktívnu spätnú väzbu.

Program 2. modulu

I. Cieľ, štruktúra a vedenie poradenského rozhovoru (mapovanie individuálnych potrieb, nastavenie spoločného cieľa, vytvorenie bezpečného poradenského prostredia) - prezentácia, zážitkové aktivity, reflexia

II. Rozvoj kľúčových zručností pre vedenie poradenského rozhovoru - skupinová a individuálna práca, zážitkové aktivity, reflexia

III. Vedenie poradenského rozhovoru, koučovací prístup pri kariérovom sprevádzaní – praktický nácvik - nácvik, reflexia, skupinová práca

3. modul: Inovatívne metódy v kariérnom poradenstve

Svet sa mení. Aký bude svet práce v budúcnosti?

Ako pripraviť našich klientov na budúcnosť, keď nevieme aká bude?

Viete, že

  • 65% detí, ktoré začínajú na ZŠ, bude pracovať v povolaniach, ktoré neexistujú?
  • 35% zručností a schopností, ktoré sú potrebné pre výkon povolania sa v budúcnosti zmení?
  • 85% pracovných pozícií budúcnosti ešte neexistuje?

Čo potrebujú naši klienti, žiaci či študenti, aby sa vedeli vyrovnať so zmenou a neistotou na trhu práce?

Turbulentné zmeny v 21. storočí prinášajú zmeny a žiaci sa v priebehu života musia prispôsobiť zmenám, menia sa aj ich očakávania a potreby od zamestnania a preto kariérne poradenstvo nie je o jednorazovej voľbe povolania.

Program 3. modulu

I. Úvod do témy inovatívne metódy v kariérnom poradenstve - prezentácia, diskusia

II. Rozvoj kariérnych kompetencií 1. (sebapoznanie) - zážitkové aktivity, skupinová a individuálna práca, reflexia

III. Rozvoj kariérnych kompetencií 2. (vyhodnocovanie príležitostí a riadenie zmeny) - zážitkové aktivity, skupinová a individuálna práca, reflexia, reflexia

4. modul: Skupinové kariérne poradenstvo

Získate praktické tipy pre prácu so skupinou.

Ukážeme si aktivity, ktoré nám pomôžu identifikovať kompetencie klientov a odhaliť ich potenciál.

Naučíte sa, ako vyťažiť silu skupiny pre individuálny posun každého jednotlivca, ako zaradiť sebareflexiu a nacvičíte si poskytovanie spätnej väzby. 

Program 4. modulu

I. Skupinové poradenstvo - úvod, výhody, limity - prezentácia, diskusia

II. Sebapoznanie - hľadanie silných stránok, hodnôt, kvalít a kompetencí - zážitkové aktivity v skupine, práca vo dvojiciach, reflexia

III. Vyhodnotenie príležitostí a práca so zmenou - zážitkové aktivity, skupinová práca, kreatívne techniky

IV. Podpora skupiny pre individuálny posun, reflexia

Prihláste sa na ONLINE AKADÉMIU

Kariérny poradca 21.0

a staňte sa kariérny poradcom 21. storočia.

Vyberte si termín:

1. skupina 9.1., 16.1., 23.1., 30.1. a 6.2.2021
 
2. skupina: 17.1., 31.1., 14.2., 28.2. a 14.3.2021
 
3. skupina: 7.2., 13.2., 20.2., 21.2. a 27.2.2021

POZOR!!! máme pre váš špeciálnu ponuku!!!

Prihláste sa na JESENNÚ ONLINE AKADÉMIU:

Tréning Kariérny poradca 21.0 pre pedagogických a odborných zamestnancov na školách a pracoviskách CPPPaP

do 15.1.2021 a získate exkluzívnu cenu 300 EUR!!! 

Cena individuálneho poradenského rozhovoru stojí 50 EUR a vy zaplatíte za 5 dní plných inšpirácií, aktivít a konkrétnych návodov otestovaných a využiteľných priamo v školskom prostredí exkluzívnu cenu 300 EUR, to je cena 8,50 EUR/1 hodinu.

Cena celého tréningu pred zľavou je 390 EUR.

Pre uplatnenie zľavy zadajte do objednávky heslo: UCITEL21. 

PONUKA PLATÍ DO:

Vyberte si

Tréning

Prihláste sa na tréning a staňte sa poradcom 21. storočia.