Oznámenie

k individuálnym stretnutiam Kariérne poradenstvo       a koučing, Kariérové poradenstvo

Milí klienti individuálneho poradenstva,
 
vzhľadom na súčasnú situáciu presúvame individuálne poradenstvo a konzultácie do on-line podoby cez aplikácie ZOOM, Skype, Messenger či WhatsApp.

 
Chápem, že osobný kontakt nič nenahradí, ale zdravie našich poradcov a aj našich klientov je na 1. mieste.

Aj online sa môžeme venovať vašim potrebám v oblasti kariérneho poradenstva či koučingu. Budete potrebovať počítač či mobilný telefón, internetové pripojenie a kľudné miesto (prípadne papier, pero, farbičky).

Nad rámec osobných konzultácií ponúkam tiež možnosť využiť ako formu sebapoznávania našu online akadémiu s testami či dotazníkmi s následným rozborom😉.

Presun na online konzultácie platí v období od 16.3. do odvolania.

Verím, že sa čoskoro zase stretneme osobne 😉.
 
Prajem veľa zdravia, s úctou

Erika Hudecová, kariérna poradkyňa a koučka, majiteľka Kariérny poradca s.r.o.

Tu sa môžete objednať na individuálne konzultácie a poradenstvo:

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vášho dotazu. Ochrana osobných údajov