Naučte sa využiť svoj potenciál

Buďte sama sebou a žite život po akom túžite

 

Komu je tréning "Naučte sa využiť svoj potenciál" určený?

Za úspechom nestoja len vaše schopnosti a talent, ale tiež to, ako pristupujete k svojim cieľom, teda vaše nastavenie mysle.

Naučte sa odhaliť svoj potenciál a využiť ho naplno vo svojom živote.

Tréning je určený predovšetkým ženám. Ženám, ktoré sa chcú posunúť vpred, ktoré si chcú osvojiť techniky sebakoučingu, aby sa mohli stať svojimi najlepšími priateľkami a poradkyňami v ťažkých životných situáciách.

Štúdie ukazujú, že medzi mužom a ženou existuje skutočne malý rozdiel. Lenže nie tam, kde si ho väčšina predstavuje, omnoho vyššie. Je v hlave: muži a ženy žijú s radikálne odlišnými postojmi.

Čím sa chcete stať? Stres, tlak na úspech v zamestnaní, na postavenie, cudzie vplyvy, vnútorná orientácia, ... Všetko vám prerastá cez hlavu?

Vystúpte z požiadaviek, ktoré sú nezmyselné, ktoré vás preťažujú, ktoré len naplňujú vágne spoločenské alebo dobové požiadavky, ktoré vás nerobia naozaj šťastnými a nedávajú vám vnútorný rast, ale skôr nechávajú chradnúť.

Staňte sa inteligentnou ženou, ktorá si sama určuje svoj život, bez toho aby sa nechala vtiahnuť do nejakej diktatúry postavenia, vonkajších ponúk a módy.

Nech je vašim cieľom pravé nepredajné životné šťastie, autentickosť, sebaurčenie, vnútorný kľud a sila.

Teda nájsť pre seba adekvátnu strednú cestu medzi cudzími vplyvmi a totálnym odmietnutím a riadiť svoj život podľa vlastných vnútorných hodnôt.

Učíme sa celý život, nielen v škole či v zamestnaní. Celý rad skúseností sme my ženy nabrali mimochodom pri starostlivosti o deti a aj pri voľnočasových aktivitách.

Čo vám tréning prinesie

Objavíte svoje silné stránky – ako kvality nájsť, pomenovať a využiť pri hľadaní práce aj pre ďalší rozvoj. Pri mapovaní silných stránok využijeme rôzne kreatívne techniky.

Naučíte sa odhaliť svoje postoje a vytvoríte si vlastný zoznam konštruktívnych postojov, ktoré vás v živote posunú míľovými krokmi vpred

Objasníte si, čo si v živote naozaj prajete. Preskúmate zdroje vašej vnútornej motivácia a ako s nimi pracovať.

Prebudíte svoju silu a naučíte sa, ako vedieť využiť svoje silné stránky v živote. Posilníte svoje sebavedomie a budete vedieť ako sa presadiť.

Naučíte sa byť sama sebou a žiť život po akom túžite.

 

Program tréningu

9:00 – 17:00

  1. Blok: Silné stránky a talenty – kreatívne techniky pre mapovanie silných stránok

                     Test, výklad, cvičenie, individuálna práca

  1. Blok: Postoje sú dôležitejšie než skutočnosť

                     Výklad, individuálna práca, reflexia

  1. Blok: Čo si od života prajem - zdroje vnútornej motivácie a ako s nimi pracovať

                     Výklad, individuálna práca a skupinová práca, diskusia

  1. Blok: Urob to! Môj akčný plán

                     Výklad, individuálna práca, diskusia, záverečná reflexia

 

 Lektorka 

Erika Hudecová - kariérna expertka, tvorkyňa a lektorka kurzov Kariérne poradenstvo. Pomáham ľuďom v každom veku a v ktorejkoľvek fáze života objaviť svoj potenciál, vybudovať si vlastnú značku, premeniť svoje jedinečné nadanie v úspešný obchodný produkt a vykonávať tak prácu svojich snov. Viac o mne TU

 Termín tréningu

  • Bratislava
    04.09.2020, Cena: 80 EUR

Poponáhľajte sa, počet miest je obmedzený.