KARIÉRNE PORADENSTVO

akreditovaný kurz ALKP - Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

 

Komu je kurz KARIÉRNE PORADENSTVO určený?

Chcete pomáhať klientom vyjasniť si alebo vytvoriť predstavu o svojich cieľoch a budúcnosti?
Chcete pomáhať klientom poznať svoj osobný potenciál a svoje obmedzenia, spôsobilosti, záujmy, hodnoty, osobnostné vlastnosti? Chcete klientom dodávať nádej, odvahu, ponúknuť rozjasnenie myšlienok a umožniť aktiváciu?
Chcete pomáhať klientom nájsť pre nich vhodné povolanie, resp. ktorá škola sa pre nich hodí?
Chcete pomáhať klientom nájsť alternatívne možnosti, vytvoriť si alternatívne plány a pustiť sa do ich realizácie v podobe konkrétnych činov? Chcete pomáhať klientom zvládať prekážky, ktoré sa na ceste k cieľu môžu vyskytnúť?

Chcete poznať aké sú moderné trendy v kariérovom a kariérnom poradenstve v 21. storočí?

Prinášame vám 5-dňový kurz Kariérne poradenstvo, ktorý vám pomôže naštartovať vašu kariéru, obohatí život, posuniete sa v osobnom rozvoji a získate nové odborné vedomosti a zručnosti.

 

Čo vám kurz KARIÉRNE PORADENSTVO prinesie

Poradenstvo sa poskytuje osobám, ktoré si hľadajú zamestnanie, uvažujú o zmene zamestnania, ale aj absolventom základných, stredných či vysokých škôl, ktorí ešte na trh práce nevstúpili.

 • 1
  Získate zručnosti ako pomáhať iným, ale aj ako pomôcť sebe.
 • 2
  Pomôžeme Vám odísť s informáciami z oblasti kariérneho rastu.
 • 3
  Nadobudnete dostatok informácií pre vykonanie zmeny, ak je potrebná.
 • 4
  Na kurze pomôžete sebe, ale po kurze môžete pomáhať aj iným ako „kariérny poradca".
 • 5
  Naučíte sa pracovať s jednotlivcom a skupinou v ktorejkoľvek fáze pracovného života.
 • 6
  Zistíte, že pri poskytovaní poradenstva sa prihliada na schopnosti, vedomosti, zručnosti a prax v súlade s hodnotami a možnosťami človeka pri dosahovaní jeho osobných cieľov.

 

 

Obsah kurzu KARIÉRNE PORADENSTVO

 • Všeobecné aspekty kariérneho poradenstva.
 • Kompetencie kariérneho poradcu.
 • Metódy a techniky v práci kariérneho poradcu.
 • Špecifiká cieľových skupín v kariérnom poradenstve.
 • Multidisciplinárny charakter kariérneho poradenstva.

 

Termíny kurzu KARIÉRNE PORADENSTVO

 • Banská Bystrica
  16.2, 17.2., 18.2., 9.3., 10.3., 11.3.2018
 • Bratislava
  2.3., 3.3., 4.3., 6.4., 7.4., 8.4.2018
 • Košice
  23.3., 24.3., 25.3., 20.4., 21.4., 22.4.2018
 • Banská Bystrica
  27.7., 28.7., 29.7., 3.8., 4.8.2018
 • Bratislava
  12.10., 13.10., 14.10., 9.11., 10.11.2018
 • Košice
  21.9., 22.9., 23.9., 26.10., 27.10.2018
 • Banská Bystrica
  1.2., 2.2., 3.2. a 1.3., 2.3.2019
 • Košice
  15.2., 16.2., 17.2., 15.3. a 16.3.2019
 • Bratislava
  1. skupina: 29.3., 30.3., 31.3. a 26.4., 27.4.2019, 2. skupina: 10.5., 11.5., 12.5. a 25.5., 26.5.2019
 • Banská Bystrica
  19.7., 20.7., 21.7. a 2.8., 3.8.2019

Cena modulov

Zvýhodnená cena celého vzdelávacieho programu:  350,- € /osoba.

Celkový rozsah vzdelávania je 100 hodín.

 

Kurz „Kariérne poradenstvo“ tvorí päť modulov, ktoré je možne absolvovať aj samostatne.

1. Všeobecné aspekty kariérneho poradenstva 50,- €.

2. Tréning zručností kariérneho poradcu 150,- €.

3. Metódy a formy práce kariérneho poradcu 125,- €.

4. Špecifiká cieľových skupín kariérneho poradenstva 75,- €.

5. Multidisciplinárny charakter kariérneho poradenstva 100,- €.